Sjefen i Investinors svenske søsterselskap advarer mot å snu opp ned på det statlige investeringselskapet

Sjefen i den svenske søsterbedriften til Investinor advarer mot forslagene fra den norske regjeringen om å snu opp ned på hvordan staten skal investere i private nyskapingsbedrifter.

Advarer: David Sonnek, sjef i den statlige, svenske stiftelsen Industrifonden, advarer mot forslaget fra den norske regjeringen om å endre Investinor.   Foto: Margareta Bloom Sandebaeck/Industrifonden

- Forslaget er farlig for Norges industrielle fremtid, sier David Sonnek, toppsjef i den svenske stiftelsen Industrifonden. Denne stiftelsen, som ble etablert av den svenske stat i 1979, er på mange måter søsterbedriften til Investinor, som er den norske statens arm for å investere i nyskapingbedrifter.