Starter med hydrogen igjen et halvt år etter eksplosjon

Trøndelags eneste anlegg for produksjon av hydrogen til kjøretøy har fått tillatelse til å starte driften igjen.

Hydrogen igjen: Jørn Endresen og Asko Midt-Norge på Tiller har fått stor oppmerksomhet for solcelle- og hydrogenanlegget som skal sørge for at bedriften blir klimanøytral fra 2026. Eksplosjonen i Sandvika var et tilbakeslag for satsing på hydrogen i det grønne skiftet, men nå er produksjonen på Tiller i gang igjen.   Foto: Richard Sagen

Dagligvaregrossisten Asko på Tiller i Trondheim har et anlegg der elektrisitet blir brukt til å produsere hydrogen. Grunnstoffet brukes som drivstoff for gaffeltrucker og varebiler. Asko ble pålagt å stenge anlegget på Tiller etter at en tank på en hydrogenfyllestasjon for biler i Sandvika i Bærum eksploderte 10. juni i år. Drivstoffselskapet Uno X eier fyllestasjonen i Sandvika.