Utbygger må betale økt erstatning til eierne av 74 leiligheter

Eierne av 74 leiligheter på Byåsen i Trondheim er tilkjent en høyere erstatning for fuktskader etter ankebehandling i lagmannsretten.

Erstatning: Eierne av de 74 leilighetene i Sameiet Moksneslia Terrasse i Selsbakklia er tilkjent en høyere erstatning for fuktskader etter ankebehandling i lagmannsretten.  Foto: Rune Petter Ness

Både eierne av de 74 leilighetene og utbyggeren Maja Eiendom Holding hadde anket Sør-Trøndelag tingretts dom fra 2018 til Frostating lagmannsrett.