Nytt gjeldsregister

Nesten dobling i andelen som fikk nei til boliglån

Innføringen av gjeldsregisteret fra 1. juli i fjor, har ført til en kraftig økning i andelen søknader om boliglån som blir avslått i Sparebank 1 SMN.

En større andel av boliglånssøkerne i Sparebank 1 SMN fikk avslag på lånesøknaden i andre halvår i 2019 enn i samme tidsrom i 2018.  Foto: Christine Schefte

- Gjeldsregisteret gjør at flere får avslag på lånesøknadene sine, sier privatøkonom Eldar Rønning i Sparebank 1 SMN.