Stor usikkerhet blant lokale sportsbutikk-eiere etter Gresvig-konkurs

I flere trønderske byer og tettsteder kan det ferske Gresvig-oppkjøpet får konsekvenser. Foreløpig vet driverne lite og ingenting om hva som skjer videre.

Erik Sakshaug eier 11 sportsbutikker Trøndelag og en i Mosjøen med kjedetilknytning til Gresvig.  Foto: LEIF ARNE HOLME

– Det får helt sikkert betydning for oss, men vi vet foreløpig ikke hvordan, sier Erik Sakshaug som eier til sammen 12 sportsbutikker i Trøndelag som drives på franchisekontrakt med Gresvig-konsernet