Stor pågang på ny psykologtjeneste

Trøndersk pykologtjeneste opplever stor pågang. Særlig koronafaste studenter i utlandet ønsker videosamtale med psykolog.

Fungerer: Martin Lindgren, psykologspesialist ved Coperiosenteret, tror han vil møte pasienter online etter korona-perioden også. Fordi det fungerer så godt.   Foto: Coperiosenteret

– Psykologtjenesten Cope er utviklet i Trondheim av et gründerteam ved Coperiosenteret, sier Sophie Bergersen som er digital forretningsutvikler ved Coperiosenteret.