Bokhandel gikk til retten for å få forlate Malvik Senter

Sør-Trøndelag tingrett gir bokhandlerkjeden Norli rett til å heve leiekontrakten på Malvik Senter. 40 prosent av kjøpesenteret står tomt.

Jubileum: Malvik Senter åpnet dørene i september i 2010, men situasjonen for butikkene på senteret ble tidlig et tema.  Foto: Rune Petter Ness

Retten mener at eieren av kjøpesenteret har misligholdt utleieavtalen de inngikk med Norli, og i dommen pekes det først og fremst på at store deler av butikkarealene ikke er utleid.