Antall nye søknader om dagpenger går ned

Antall nye søknader om dagpenger fra arbeidstagere som er oppsagt eller permittert går ned, og tallet er nå bare en brøkdel av hva det var på topp i mars.

Ned: Antall nye dagpengesøknader går ned både på landsbasis og i Trøndelag.   Foto: jens petter søraa

I Norge samlet fikk Nav torsdag 16. april 3827 nye søknader om dagpenger. Vel tre tusen av søknadene gjelder personer som er permittert fra jobben.