- Rørleggerbransjen må skjerpe seg, hvis ikke mister vi et kull med lærlinger

Året yrkesfagelever sliter med å få lærlingplass. – Nå må bransjen skjerpe seg, vi må tenke lengre enn kun på dagens koronasituasjon. Norge trenger rørleggere i fremtiden, sier Fredrik Skogrand fra rørleggerfirmaet Flow VVS.

Drømmejobben: Mathias Haukdal var usikker på hva han ville blir, men sier han traff helt rett da han ble rørleggerlærling.   Foto: Terje Svaan

– Rørleggerbransjen har de siste året jobbet aktivt med å få flere til å velge rørfag, og vi har langt på vei lyktes. Aldri før har så mange ønsket å bli rørlegger, men så kom koronautbruddet og nå vil mange bedrifter ikke ta inn lærlinger til høsten. Får ikke yrkesfagelevene lærlingplass mister vi ett helt kull med lærlinger. Da er den store rekrutteringsjobben vi har gjort bortkastet, sier Fredrik Skogrand, avdelingsleder for drift og vedlikehold ved Flow VVS.