Snart kan tre vogntog erstattes av to

Etter mange års kamp, har industribedriften Pipelife i Surnadal omsider fått viljen sin. Utslipp av CO2 går ned og det blir færre turer med tunge kjøretøy, på grunn av en regelendring som er rett rundt hjørnet.

Røer på bil: Når det er som mest hektisk, kjører 30 vogntog i døgnet fra industribedriften Pipelife med plastrør. En regelendring åpner for at bedriften kan bruke større men færre vogntog. Bildet ble tatt i på bedriftens utendørs lagerområde i oktober 2019.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

– Dette er veldig gledelig. Regelendringen innebærer at vi kan redusere antall turer med vogntog med en tredel, og utslippene av klimagasser vil gå like mye ned, sier Kjell J. Larsen, bærekraftsdirektør i Pipelife. Frem til årsskiftet hadde han vært toppsjef i industribedriften i 25 år.