Transportselskap i Namsos med syv ansatte konkurs

Namsos-selskapet Krokfrakt AS begjærte selv oppbud etter flere år med underskudd.

Namdal tingrett åpnet onsdag konkurs i transportselskapet, som følge av en oppbudsbegjæring fra ledelsen.