Tror mange trønderske bedrifter vil slite med å betale ut feriepenger

Tall fra Sparebank 1 SMN viser at så mange som én av fem av deres bedriftskunder kan ha for lite midler til å dekke feriepengeutbetalingene. LO vil ha lovendring.

Urolig: Vegard Helland, konserndirektør for næringsliv i Sparebank 1 SMN, sier at feriepengene gjør et solid innhugg i kassen til selv solide bedrifter.  Foto: Morten Antonsen

- Vi har fått flere henvendelser fra medlemmer som ikke vil få feriepengene sine, og vi regner med at det kommer flere, sier regionleder Kristian Tangen i LO i Trøndelag til Adresseavisen.