58 prosent færre arbeidsledige i Trøndelag

24. mars var 23 741 personer registrert som helt arbeidsledig i Trøndelag, som som en direkte årsak av koronapandemien. Nå er andelen helt ledige redusert med 58 prosent, ned til 9 922 personer.  

Ledige jobber: Bente Wold Wigum, regiondirektør i Nav Tr  Foto: Mariann Dybdahl

- Situasjonen i arbeidsmarkedet for siste del av mars og starten på april var svært dramatisk. De siste ukene har vi sett en positiv utvikling. Vi har 13 000 færre arbeidssøkere nå enn for drøye to måneder siden. Og andelen helt ledige er mer enn halvert. Det betyr at mange er tilbake i jobb før sommeren, helt eller delvis, noe som er svært positivt, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum, i en pressemelding.