Namsenvassdraget skal lage nesten dobbelt så mye strøm

NTE bygger ny vannkraftstasjon for én milliard kroner. Den nye stasjonen i Nedre Fiskumfoss i Namsen bygges inne i fjellet, og stort sett bare portalen vil vises i terrenget.

Inntaket: Christian Stav, administrerende direktør i NTE og Øystein Heimsæter, byggeleder fra NTE, ser opp mot det nye inntaket. Her skal om noen år elvevannet falls ned i turbinene.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Rundt 60 meter ned i fjellet. Vi har gått under bakken i bygda Harran i Grong. Over oss går både E6 og jernbanen.