Oppgang i boligprisene i Trondheim i juli

Boligprisene i Trondheim var uendret i juli. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent. Samtidig selges boligene i Trondheim raskere enn i landet forøvrig.

Boliger selges i snitt raskere i Trondheim enn resten av landet.  Foto: Jonas Skybakmoen

Trondheim har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen (- 0,4 prosent), Oslo (- 0,1 prosent), men svakere enn i Stavanger (+ 2,1 prosent), melder Eiendom Norge.