Tørrmelk er pengemaskin for trøndersk fabrikk

En fabrikk i Trøndelag har greid å gjøre melk til et svært lønnsomt nisjeprodukt. Bedriften har hatt 1,6 milliarder kroner i samlet omsetning de fem siste årene og har store overskudd hvert eneste år.

Tjener godt: Tørrmelkprodusenten Normilk greier å tjene godt med penger med melk fra trønderske melkekyr som råvare. Eier og daglig leder Øystein Vold (til venstre) og kvalitetssjef Emil Skagen-Lænn foran fabrikken i Levanger.   Foto: Richard Sagen

Produksjon av melk er ryggraden og livsnerven i norske bygder, men er generelt ikke veldig lønnsomt, verken for melkebønder eller for samvirkebedriften Tine som står for videreforedling og markedsregulering. Nisjebedrifter lykkes imidlertid noen ganger med å gjøre selv trauste produkter til pengemaskiner.