Trondheimsverft starter serieproduksjon av el-sjarker

Etter fem år med test-produksjon, starter Selfa Arctic serieproduksjon av hybridelektriske fiskesjarker.

Grønnere: Erik Ianssen (til venstre) og Fredrik Ianssen Lundh i Selfa Arctic skal starte serieproduksjon av hybridelektriske fiskesjarker.   Foto: Gunnar Okstad

Selfa Arctic - tidligere Selsbakk Fabrikker - laget verftets første fiskesjark med både batterier og diesel som energikilde i 2015. Siden er det blitt flere, og nå har Selfa besluttet å starte serieproduksjon av klimavennlige fiskesjarker.