Hver tredje bygningsarbeider står i fare for å miste jobben i Trøndelag

Koronakrisen kan føre til at bygg- og anleggsbransjen mister 7500 ansatte og en omsetning på 7–8 milliarder kroner i Trøndelag.

Færre: Det er 20 000 ansatte i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag i dag. Det kan bli en kraftig nedgang på grunn av koronakrisen. Dette er et illustrasjonsbilde fra byggingen på Lilleby i Trondheim i 2018.   Foto: Terje Svaan

– Situasjonen er meget dramatisk. Vi savner kriseforståelse, fordi virkningen for bygg- og anlegg kommer noe senere enn for store deler av resten av samfunnet, sier Kristian Dahlberg Hauge, direktør for Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA) i Trøndelag.