Byplansjefen redd svalganger gjør gang- og sykkelvei mindre attraktiv

Kan en svalgang på en boligblokk sjenere de som ferdes på en gang- og sykkelvei? Ja, mener byplansjef Ragna Fagerli.

Sjenerende? Fotgjengere og syklister på Persaunet kan bli sjenert av plagsom utsikt, hvis denne boligblokken blir bygd med svalganger, mener byplansjefen.   Foto: Rett Hjem Arkitekter

– Det er helt utrolig. Det som har skjedd i denne saken er misbruk av ressurser og av makt. Maktmisbruket er det byplansjefen som har utøvd. Vi får håpe at bygningsrådet tar en klokere avgjørelse, sier Eirik Skar Aasen, styreleder i Sjøbu borettslag på Persaunet.