Overskudd for NRS tross lavere laksepris

Konsernsjef Charles Høstlund og Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2020 på 120 millioner kroner.

- Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene i et første kvartal, sier Norway Royal Salmon-sjef Charles Høstlund.  Foto: Vegard Eggen

NRS rapporterer også en EBIT på 17.06 kroner pr. kg. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 113 millioner og 27,46 kroner pr. kilo.