Selger stor skogeiendom til tysk selskap

Eiendomsinvestor Ola Mæle selger nesten 600 000 dekar skog og utmark i Namdalen til et tysk land- og skogbruksselskap. - Dette er et rent salg av Norge, sier Ap-politiker.

Finansmannen Ola Mæle har solgt fire eiendommer på til sammen 590 000 dekar i Namdalen til tyske LAM Land- und Forstwirtschafts.  Foto: Jens Søraa

Mæle har solgt fire eiendommer på til sammen 590 000 dekar, hvor 180 000 dekar er produktive skogsområder i Namdalen til det tyske land- og skogbruksselskapet LAM Land- und Forstwirtschafts.