Tilbudt 350 000 kroner for halve tomta - retten ga halvannen million

Frøya kommune tilbød 350 000 kroner i erstatning for halve eiendommen til Tore Vasseng. Etter at retten mer enn firedoblet summen, er kommunen nå villig til å ta mindre.

Erstatning: Tore Vasseng sier at han i utgangspunktet ønsket seg en erstatning som gjorde at han ble gjeldfri, i tilfelle han må flytte fra eiendommen.  Foto: Håvard Jensen

Midt på plena på Vassengs eiendom i Nordfrøyveien på Frøya er en rosa påle satt ned i bakken. Der vil den nye tomtegrensa gå hvis Frøya kommune går videre med planene om å ekspropriere 7,5 mål av eiendommen, det vil si overta den med tvang.