Entreprenørbedrift med 87 ansatte er konkurs

Ifølge en konkursrammet entreprenørbedrift er koronapandemien hovedårsaken til at virksomheten har gått over ende.

Konkursbedrift: Advokat Thomas Lidal Jamne sier at ingen av byggbedriftens 87 ansatte var blitt oppsagt før konkursen. Arkivfoto.   Foto: Øyvind Nordahl Næss

– Konkursen skyldes korona. De fleste ansatte er utenlandske arbeidere, som ikke fikk komme tilbake til Norge på grunn av pandemien. Selskapet fikk ikke forlenget frister på prosjektene, og innleie av annen arbeidskraft ble dyrt. Videre har kreditorene sagt nei til betalingsforlengelse, samtidig med at bedriften har store utestående beløp ikke er blitt betalt. Derfor så ikke styret noen annen utvei enn å melde oppbud, sier advokat Thomas Lidal Jamne.