Mange steder legges fiberkabel, mens 5G er på full fart inn i andre deler av landet

– 5G kan aldri erstatte fiberkabel, hevder sjefen i Rissa Kraftlag.

Fiberkabel: Håvard Askim finjusterer røret som fiberkabelen skal ligge i, mens Ken Arild Sandgrind i gravemaskinen fyller på grus i grøfta i Øvre Bymyrvei i Fevåg.   Foto: Morten Antonsen

Det kundeeide og lokale kraftselskapet jobber for full maskin med å legge fiberkabel på Fosen, samtidig som det bygges 5G i Trondheim og andre steder.