Står bak Trøndelags 13. største selskap

Konsernet til Bewi-arvingene fra Frøya hadde inntekter på 4,2 milliarder kroner i fjor, viser årsregnskapet.

Eiere: Konsernsjef Christian Bekken (t.h.) og søsknene har overtatt familiens aksjer i Bewi fra faren Svenn Bekken.  Foto: Håvard Jensen

Gjennom selskapet KMC Family er søsknene Christian, Marianne og Karl-Erik Bekken hovedeiere i den børsnoterte isolasjons- og emballasjeprodusenten Bewi, som nylig flyttet hovedkontoret tilbake fra Sverige til Frøya.