Ingen trønderske selskaper på børs har kvinne på topp - verken i ledelsen eller styret

Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank1 SMN, mener dette er i ferd med å snu i finansbransjen.

Prøver: Jan-Frode Janson, konsernsjef i Sparebank1 SMN, er opptatt av å finne ledere av begge kjønn.   Foto: Morten Antonsen

– Vi ser en kvinnebølge på toppen av norsk finansbransje, sier konsernsjef Janson og viser til at alle de tre siste ansatte konsernsjefene i bransjen er kvinner. Dette er Kjerstin Braathen i DNB, Liv Ulriksen i Sparebank1 Nord-Norge og Benedicte Schilbred Fasmer i Sparebank1 SR-Bank.