Sa ja til flere butikker ved City Syd, kan ta handel for 100 millioner fra Midtbyen

Den planlagte utbyggingen av nytt handelsareal på City Syd-tomta på Tiller i Trondheim kan stjele over 100 millioner kroner i omsetning fra handelen i Midtbyen i 2028.

Slik kan nye Trondheim Syd bli om noen år, sett fra sør mot nord. Nederst i bildet er Sentervegen med metrobusstasjonen, E6 til venstre og Østre Rosten til høyre.   Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Det viser en handelsanalyse laget av Asplan Viak, på oppdrag fra eierne av kjøpesenteret City Syd, Coop Midt-Norge og Storebrand.