Beboere i aldersboliger protesterer mot nytt kontorbygg:

- Jeg ser for meg bygget, og så begynner jeg å grine

Beboere, ansatte og styret i Stiftelsen Vår Frue Menighets aldersboliger i Kongens gate i Trondheim protesterer mot planene om å bygge et nytt kontorbygg på nabotomta, vel åtte meter fra vinduene til aldersboligene.

Fra venstre: Avdelingsleder Merete Moan, daglig leder Atle Daaland Wormdahl, beboer Karen Sæther, styreleder Inger Pauline Brandtzæg og beboerne Arve Solberg og Helga Brennelien i Vår Frue Menighets Aldersboliger ber politikerne si nei til Entras planer om å bygge et kontorbygg på plassen mellom aldersboligene (til venstre) og Kongens gate 87 (til høyre).  Foto: Morten Antonsen

72 av de 80 som bor i aldersboligene har derfor skrevet under en protest levert til politikerne i Trondheim, mot et planlagt tilbygg til det tidligere politihuset i Kongens gate 87.