Amerikanske teknogiganter plukker opp Norges koronaregning

Norge får i 2020 større inntekter fra aksjer i Apple og Microsoft, enn det som blir statens kostnader til koronapandemien.

Eple-kø: Også i koronaåret 2020 har folk verden rundt stått i kø for å kjøpe epleprodukter. Bildet er fra en Apple-butikk i München i Tyskland i høst, da den nyeste Apple-telefonen ble lansert.   Foto: Matthias Schrader

Saken oppdateres.

Flere har uttrykt bekymring for at staten i år har åpnet Oljefondet på vidt gap for å lindre lidelsene fra covid 19-viruset.

LES OGSÅ: Litt av statens enorme finansformue kan bli flyttet ut av Oslo

Såfremt politikerne viser seg i stand til å stenge pengekranen når krisen er over, er det liten grunn til bekymring for Norges finansielle velbefinnende. Norge har ikke bare få smittetilfeller, lave dødstall og gode ordninger for de mange som blir rammet av smitteverntiltak. Det står heller ikke så verst til rent økonomisk.

- Vårt regnestykke viser at Norge i finansiell forstand fortsatt sitter meget trygt på den grønne gren, selv om Oljefondet har betalt for koronatiltak, sier Endre Jo Reite, privatøkonom og direktør i BN Bank.

Amazon: Oljefondets aksjer i Amazon har økt i verdi med 54 milliarder kroner i 2020, en verdiøkning på 79 prosent.  Foto: Abhishek Chinnappa

223 milliarder fra de fire store

Han har for Adresseavisen beregnet hvor mye Oljefondet for 2020 vil få i verdistigning på de største aksjeinvesteringene i den enorme norske pengebingen. Beregningen fra Reite viser at Norges aksjer i de fire teknogigantene Apple, Microsoft, Amazon og Alphabet, som er eierselskapet til Google, har økt i verdi med formidable 223 milliarder kroner i 2020. Det har skjedd mens verdensøkonomien har vaklet og stater over hele kloden har blødd på grunn av ekstraordinære utgifter og synkende inntekter.


LES OGSÅ: Staten tok i 2020 milliarder ut fra Oljefondet

Endre Jo Reite i BN Bank har beregnet verdiøkningen for Oljefondets eierandeler i USAs største teknologibedrifter.   Foto: Morten Antonsen

Koronakostnader: 131 milliarder

Verdistigningen fra de to aller største teknologiselskapene, Apple og Microsoft, er alene større enn hva Den norske stat vil ha som antatte utgifter i 2020 på grunn av koronapandemien.

I slutten av november var regjeringens anslag for statens koronakostnader for 2020 på 131 milliarder kroner. Basert på Endre Jo Reites anslag, vil verdiøkningen på Oljefondets aksjer i Apple og Microsoft bidra med til sammen 144 milliarder kroner. Verdistigning og avkastning fra Oljefondets øvrige 9200 aksjeinvesteringer kommer i tillegg.

LES OGSÅ: Oljefondet vokste langt mer enn det politikerne tok ut

Microsoft: Bill Gates Microsoft er Oljefondets nest største aksjeinvestering, og ga meget hyggelig og sårt tiltrengt avkastning i koronaåret.   Foto: Mike Segar

Oppgang, oppgang og oppgang

Det for nordmenn hyggelige regnestykket kommer av to faktum: Norge er blitt verdens største aksjespekulant og aksjebørsene setter rekorder i det 2020 ebber ut. Før den siste handelsdagen i året som snart er slutt, viser de tre ledende aksjeindeksene i USA solid oppgang, selv om koronapandemien har herjet med verdensøkonomien. Aller best er tallene for Nasdaq Composite-indeksen, der blant andre teknogigantene er notert. Denne indeksen har økt med 43 prosent i 2020.

LES OGSÅ: Oljefondsjefen ble koronasmittet i slutten av november

Apple er Oljefondets aller største aksjeinvestering, og ga i rene penger i 2020 mer enn dobbelt så høy verdiøkning som nummer to på listen.   Foto: MIKE SEGAR

Apple knuser alle

Det aller største selskapet som er registrert på Nasdaq, som også er verdens mest verdifulle aksjeselskap, Apple Incorporated, har hatt en verdistigning i 2020 på 86 prosent.

- Det er godt for Norge, siden Oljefondet eier drøyt én prosent av aksjene i Apple. Eierskapet i verdens mest verdifulle bedrift tilfører helt på egen hånd i 2020 Oljefondet en verdistigning på 100 milliarder kroner, sier Reite.

LES OGSÅ: Nyvalgt amerikansk kongressrepresentant døde av kronaviruset

Dette er tallenes tale

Dette er verdistigningen i 2020 på de fire største aksjeinvesteringene i Oljefondet:Oppdateres årlig

BN Banks beregning tar utgangspunkt i Oljefondets aksjebeholdning 31.12.2019 og selskapenes børsutvikling fra 1. januar til 29. desember 2020.

Oljefondet publiserer 25. febuar offisielle avkastningstall for 2020 og oppdatert årlig informasjon om fondets eierandeler. Fondet publiserer avkastningstall fire ganger i årlig, men informasjon om fondets eiendeler oppdateres kun én gang per år.

Hvis BN Banks anslag avviker vesentlig fra de tallene Oljefondet selv legger frem om knapt to måneder, skyldes det at fondet har kjøpt eller solgt aksjer i disse fire USA-baserte selskapene i løpet av året.

Søkemotor: Google er den minste av de fire store i Oljefondet, men ga likevel 25 milliarder kroner i verdiøkning i året som snart er slutt.   Foto: ARND WIEGMANN

Superkapitalisten

Som den største aksjonæren i verden, er det ingen andre land i verden som er i den behagelige situasjon at finansmarkedene plukker opp koronaregningen. De amerikanske teknogigantene gjorde det svært bra i koronaåret, til glede for verdens ledende superkapitalist Norge.

Helt siden det første innskuddet i Oljefondet i 1996, har tunge røster tatt til orde for å investere oljepengene i Norge. Hvis det synet hadde fått gjennomslag, ville Oljefondet vært langt, langt mindre enn i dag, og det er lite sannsynlig at verdiøkning på investeringer ville mer enn oppveid for koronakostnadene i kriseåret 2020.

LES OGSÅ: Fiskerinæringen gir verdiskaping for 22,7 milliarder kroner

Fakta om Oljefondet

Verdien av Oljefondets investeringer nærmer seg 11 000 milliarder målt i norske kroner. Til sammenligning er statens samlede utgifter i 2020 anslått til 1443 milliarder kroner. Staten kan derfor betale alle kostnader i nesten åtte år bare med verdiene i Oljefondet. Ved utgangen avtredje kvartal 2020 var knapt 70 prosent av verdiene i fondet investert i aksjer i 9202 børsnoterte aksjeselskaper i 74 land. Oljefondet eier i gjennomsnitt 1,5 prosent av alle verdens børsnoterte bedrifter, men ingenting av fondet er investert i Norge.

Oljefondets største verdiøkning kommer fra avkastning og verdiøkning av aksjer, obligasjoner og eiendommer, mens den viktigste verdiøkningen i fondets første år var innskudd av oljeinntekter.


På forsiden nå