Den «nye» City Syd-sjefen har sagt opp

Forgjengeren var i jobben i 19 år. Nå har nysjefen sagt opp før ett år er gått.

Kjell Arntsen slutter i jobben som senterleder ved City Syd og Tillertorget. Her avbildet ved en tidligere anledning.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Senterleder Kjell Arntsen ved City Syd og Tillertorget, har sluttet i jobben han startet i 1. februar 2020.