Om tre år kan oppdrettslaks bli produsert i det åpne havet utenfor Trøndelag

I 2024 kan lakseeventyret trekke til havs. En gigantisk stålkonstruksjon i havet utenfor Frøya gjør at lakseoppdrett vil ligne mye på oljeproduksjon.

Monster: Hvis den blir bygd, vil Salmars monstermerd som skal flyte i rom sjø i Norskehavet få en diameter på 164 meter.   Foto: Illustrasjon: Mariculture

Salmar har i detalj planlagt hvordan en innretning som skal bygges i stål og skal flyte i det åpne hav utenfor Trøndelag, kan bli neste kapittel i eventyret: Hvor mye det havbaserte oppdrettsanlegget skal produsere, hvor mange som skal jobbe der, hvordan stålkonstruksjonen skal drives og om den kommer i konflikt med annen virksomhet.