Kledning mistet branngodkjenning:

Nå kartlegger Trondheim kommune hvordan de kan bli rammet

Skoler, barnehager, helsehus og kommunale boliger. Trekledningen som har mistet branngodkjenning er brukt i stort monn i Trondheim kommune. En gruppe er satt ned for å vurdere konsekvensene.

Per-Tore Støen i Trondheim Eiendom vet ennå ikke konsekvensene av at royalkledning per dato ikke har branngodkjennelse.   Foto: Rune Petter Ness

– Dette kan ramme oss. Vi har bygd mye de senere årene, og mye med dette materialet, sier eiendomsdirektør Per-Tore Støen i Trondheim kommune etter at royalbehandlet kledning mistet branngodkjennelsen.