Rema kjøper senter der Coop har den største butikken

35 år etter åpningen får Nardosenteret nye eiere.

Totalt er det 17 virksomheter som holder til i Nardosenteret.  Foto: Mariann Dybdahl

Nardosenteret åpnet i 1985, og ble etablert av tre familier som drev butikker i området. De siste 20 årene har senteret vært eid av familien Eliassen, som også var blant de opprinnelige eierne. Kjøper er Rema-selskapet Rema Etablering Midt-Norge, skriver Nardoposten.