Avbestiller hotellpåska:

- Belegget er mer enn halvert allerede

Mange avbestiller nå hotellrommene sine i påskefjellet, etter at regjeringen innfører nasjonal skjenkestopp.

På Røros Hotell har det kommet mange avbestillinger til påska etter at regjeringen varslet nasjonal skjenkestopp fra torsdag.  Foto: Marianne Tønset

På Røros Hotell var belegget på 90 prosent før regjeringen varslet de nye tiltakene tirsdag. Men nå renner avbestillingene inn, forteller hotellsjef Terje Lysholm.