Kommunedirektøren vil betale deler av advokatregninga etter at byggesaksansatt klaget på naboen

Kommunedirektøren i Trondheim har innstilt på at kommunen skal betale til sammen 118 800 kroner av advokatregninga til en byggesaksansatts familie, som klaget på naboens byggetillatelse.

Naboklagens kjerne er et trimrom som ligger under bakken under de parkert bilene. Eieren av det gule huset klaget, og vil at kommunen nå skal betale advokatregningen etter klagene.  Foto: Håvard Jensen

Det kommer frem i et saksfremlegg til tirsdagens bygningsråd.