Oppgjør med sløsekulturen

Løsningen er å satse mer på de store byene rundt i landet, konkluderer Rattsø-utvalget, som tar et kraftig oppgjør med offentlig sløsing, manglende samordning og omstilling.

Produktivitetskommisjonen med leder Jørn Rattsø, overleverte den første rapporten til finansminister Siv Jensen tirsdag formiddag.  

Maken til knusende dom over åtte års rødgrønt styre har vi aldri hørt. Rattsø-utvalget, som har til oppgave å analysere og foreslå tiltak for å øke den norske vekstevnen, fillerister norsk samferdselspolitikk, skolepolitikk, distriktspolitikk og landbrukspolitikk, pluss beslutningsprosessene innen politikk og offentlig forvaltning. Kritikken rammer særlig kommunene, sykehusene og politiet, og store offentlige prosjekter innen for eksempel ny teknologi og veibygging.