Skal bygge vindmøller for én milliard

Sarepta Energi vil betale Siemens rundt én milliard kroner for å bygge 40 vindturbiner til Ytre Vikna-prosjektet.

Milliardavtale: Administrerende direktør i Sarepta, Trond Mellingsæter (t.v.) og konsernsjef Per Otto Dyb i Siemens signerte avtale om bygging av 40 vindmøller. Magnus Axelsson i Sarepta t. h. 

Saken oppdateres.

Forutsetningen for avtalen er at Sarepta bestemmer seg for at vindmølleparken i Ytre Vikna i Nord-Trøndelag skal utvides.

Denne beslutningen skal tas av styret i Sarepta innen utgangen av året. Blir det et ja, står Siemens klar til å levere 40 vindturbiner som kan begynne å produsere strøm fra og med høsten 2016. Prisen på vindturbinene er anslått til rundt én milliard kroner.

–Dette er en av de virkelig store vindparkutbyggingene, og vi håper å ha en investeringsbeslutning klar i løpet av høsten. Hvis man regner med grunnarbeid og installasjon av vindmøllene, i tillegg til selve produksjonen av turbinene, har prosjektet en verdi på rundt 1,5 milliarder kroner, opplyser administrerende direktør i Sarepta Energi, Trond Mellingsæter.

Forventer kjempeinntekter

Den eventuelle utvidelsen av vindmølleparken i Vikna vil øke strømproduksjonen fra dagens 120 GWh til 570 GWh hvert år. Det er nok til å dekke strømforbruket til rundt 40 prosent av Trondheims befolkning.

Tar man dagens kraftpris som utgangspunkt, og legger på 16 øre per kWh i sertifikatpris, vil parken generere inntekter på i overkant av 220 millioner kroner årlig for Sarepta. Men om prosjektet blir realisert er i stor grad avhengig av om Sarepta får på plass investorer som vil være med på å betale for utbyggingen.

–Vi inviterer eksterne investorer til å kjøpe seg inn i prosjektet. Jeg kan ikke nevne konkrete investorer som vi har vært i samtaler med, men både industrielle aktører, så vel som institusjonelle, slik som pensjonsfond og infrastrukturfond, viser stor interesse for denne typen prosjekt, sier Mellingsæter.

Gigantmøller

I motsetning til mange andre vindkraftprosjekter, har Ytre Vikna vært lite omstridt i lokalmiljøet. Kommunestyret sa ja til parken, og den var Norges største vindkraftprosjekt da den ble vedtatt i 2008. Vindmøllene som Siemens nå er klare til å produsere, er ikke av den beskjedne typen.

For at hver vindturbin skal nå sin produksjonskapasitet på 3,2 megawatt, må de stå på tårn som er 92,5 meter høye. Rotorbladene på turbinen har en diameter på 113 meter, tilsvarende fire ganger vingespennet til en Boeing 73. Når et rotorblad står på sitt høyeste punkt, vil hver vindmølle rage 149 meter i været.

Fosen og Frøya neste

Sarepta har også konsesjon til å bygge ut vindmøller med en samlet effekt på 300 MWh i Åfjord, Flatanger, Osen og Frøya. Prosjektene kan gi en samlet strømproduksjon på over 980 GWh om de blir realisert.

I tillegg har Sarepta en kjempekonsesjon på 300 MWh som er ført over til selskapet Fosen Newco. Selskapet eies av NTE, Trønderenergi, Statkraft og Agder Energi.

Sarepta Energi
  • Eid av NTE og Trønderenergi Kraft, som har halvparten av aksjene hver.
  • Første byggetrinn av Ytre Vikna sto ferdig i 2012, og produserer i dag rundt 120 GWh årlig. Det nye byggetrinnet vil gi ytterligere 450 GWh strømproduksjon, om det blir vedtatt.
  • Har 18 faste ansatte og har hovedkontor på Brattørkaia 15 i Trondheim.
Vindmøllene Siemens bygger er 149 meter høye når rotorbladene står på sine høyeste punkter. Bildet er tatt ved en annen anledning. 

Vindmøllene Siemens bygger er 149 meter høye når rotorbladene står på sine høyeste punkter. Bildet er tatt ved en annen anledning. 

På forsiden nå