Ingen enighet kun timer før bystyret skal vedta budsjett: – Stor avstand