Tolv sider om Ranums habilitet: - Jeg kommer til å være veldig aktsom