Giskes lokallag med hard kritikk: «Trondheim Ap setter ikke dagsorden»