Flere har bedt ham om å bli ordfører i Trondheim. Nå har han svart

foto