Giske-lag med annonsekampanje og målrettet verving i Trøndelag