Kraftig vekst: - Rimelig at vi får en god andel på fylkesårsmøtet