Jussprofessor kritisk: – Det må være en nedre ramme for hva man bedømmer som fusk