Disse aksjene eier trønderne på tinget: – I sum er det positivt