Støre: – Nattens angrep viser at krigen på Gaza har spredt seg