Lovte å ikke bygge på matjord, men snudde på dramatisk årsmøte