Sterke reaksjoner på nyhet om byrådsleder: - Svært problematisk