Trekker seg fra verv i Rød Ungdom etter bråk på landsmøtet