Diskuterer ny formulering i saken om Giske-lagets medlemmer